Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Umowy cywilno-prawne w obrocie gospodarczym

Forma kształcenia: seminarium

 

Czas trwania: dwa dni - łącznie 16 godzin dydaktycznych.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 16-17 marca lub 26-27 kwietnia 2017.
Godziny zajęć: 9.00-15.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Seminarium przeznaczone jest dla osób prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Cele kształcenia

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym.

 

Cele szczegółowe

 • poznanie znaczenia i rodzaju umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym
 • poznanie trybów zawarcia umów.

 

Plan zajęć

 1. Znaczenie umów cywilno-prawnych dla obrotu gospodarczego - 3 godz.
 2. Pojęcie umowy adhezyjnej - 3 godz.
 3. Rodzaje umów. Tryb zawarcia umowy - 4 godz.
 4. Typowe umowy nazwane - umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa dzierżawy - 6 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Uczestnik pozna:

 • rodzaje umów cywilno-prawnych, w tym typowe umowy nazwane
 • znaczenie umów cywilno-prawnych dla obrotu gospodarczego.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 100% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 220 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: SUC/1715/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 25 osób.

 

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia seminarium na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd