Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Zasady rejestracji znaku towarowego

Forma kształcenia: seminarium

 

Czas trwania: dwa dni - łącznie 16 godzin dydaktycznych.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 28-29 marca lub 9-10 maja 2017. 
Godziny zajęć: 9.00-15.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Seminarium przeznaczone jest prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą. Szkolenie kierowanie jest także do osób prowadzących działalność intelektualną.

 

Cele kształcenia

Celem seminarium jest zaprezentowanie zasad rejestracji znaku towarowego.

 

Cele szczegółowe

 • poznanie pojęcia znaku towarowego
 • nabycie wiedzy z zakresu złożenia wniosku dotyczącego znaku towarowego.

 

Plan zajęć

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej - 2 godz.
 2. Pojęcie znaku towarowego - 3 godz.
 3. Sprawdzenie możliwości zarejestrowania nazwy - znaku towarowego - 2 godz.
 4. Formularz podania o udzielenie prawa ochronnego - 2 godz.
 5. Sposób złożenia wniosku dotyczącego znaku towarowego - 3 godz.
 6. Koszty rejestracji znaku towarowego - 2 godz.
 7. Znak towarowy jako jeden z przedmiotów własności intelektualnej - 2 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Uczestnik pozna:

 • pojęcia: własności intelektualnej, znaku towarowego,
 • zasady złożenia podania o udzielenie prawa ochronnego oraz wniosku dotyczącego znaku towarowego.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 100% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 175 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: SZS/1915/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 25 osób.

 

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia seminarium na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd