Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Rejestracja patentu. Formalno-prawne aspekty  rejestracji patentu 

Forma kształcenia: seminarium

 

Czas trwania: dwa dni - łącznie 16 godzin dydaktycznych.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 22-23 marca lub 10-11 maja 2017.
Godziny zajęć: 9.00-15.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Seminarium kierowane jest szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, prowadzących działalność intelektualną.

 

Cele kształcenia

Celem seminarium jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa patentowego, pojęcia własności intelektualnej, przedmiotów prawa własności intelektualnej.

 

Cele szczegółowe

Poznanie:

 • pojęć: własność intelektualna, własność rzeczy, wzór przemysłowy, znak towarowy, wzór użytkowy
 • zasad ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • korzyści z przestrzegania prawa 
 • zasad uzyskiwania patentów na wynalazki.

 

Plan zajęć

 1. Pojęcie własności intelektualnej - 2 godz.
 2. Zasady ochrony innowacyjnych rozwiązań - 2 godz.
 3. Pojęcia: własność intelektualna a własność rzeczy - 2 godz.
 4. Korzyści z przestrzegania prawa - 2 godz.
 5. Przedmioty prawa własności intelektualnej utwory, patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów - 5 godz. 
 6. Zasady uzyskiwania patentów na wynalazki w Polsce, na terenie Unii Europejskiej  oraz w pozostałych krajach - 3 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Uczestnik pozna:

 • podstawy uzyskiwania patentu
 • zasady ochrony innowacyjnych rozwiązań.
 • aspekty prawne własności intelektualnej i własności rzeczy.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 100% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 175 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: RPS/1215/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 25 osób.

 

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia seminarium na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd