Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Kurs obsługi wybranych platform edukacyjnych

Forma kształcenia: kurs

 

Czas trwania: cztery dni - łącznie 32 godziny dydaktyczne.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 11-12 marca, 22-23 kwietnia 2017.
Godziny zajęć: 9.00-15.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs kierowany jest do osób planujących zajmować się obsługą platform edukacyjnych w edukacji lub biznesie. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu.

 

Cele kształcenia

Celem kursu jest zapoznanie z wybranymi platformami edukacyjnymi, ich podstawowymi funkcjonalnościami i możliwościami zastosowania.

 

Cele szczegółowe

 • poznanie wybranych platform edukacyjnych: komercyjnych oraz open source
 • zapoznanie z celami i formami zastosowania platform edukacyjnych w edukacji i biznesie
 • zastosowanie platformy edukacyjnej we własnej organizacji
 • poznanie sposobów osadzania gotowych zasobów edukacyjnych na platformach.

 

Plan zajęć

 1. Definicja platformy edukacyjnej. Cechy i ogólne zasady korzystania - 2 godz.
 2. Wybrane platformy edukacyjne - open surce - 3 godz.
 3. Wybrane komercyjne platformy edukacyjne - 3 godz.
 4. Podstawowe funkcjonalności i uprawnienia użytkowników - 7 godz.
 5. Zasady administrowania platformą edukacyjną - 5 godz.
 6. Nabycie umiejętności korzystania z wybranych platform - nadawanie uprawnień, tworzenie i osadzanie zasobów, komunikacja z użytkownikami, korzystanie z raportów i statystyk - 7 godz.
 7. Zastosowanie platform edukacyjnych w edukacji i biznesie - przykłady dobrych praktyk - 5 godz.

 

Opis efektów kształcenia

 

Uczestnik pozna:

 • podstawy korzystania z wybranych platform edukacyjnych
 • sposoby i formy zastosowania platform edukacyjnych
 • podstawowe funkcjonalności i uprawnienia użytkowników wybranych platform.

Ponadto uczestnik nabędzie umiejętności budowania lub osadzania gotowych zasobów na platformach edukacyjnych.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 80% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 430 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: KOP/1615/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 25 osób.

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd