Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Kurs metod i technik w pracy animatora kultury

 

Forma kształcenia: kurs.

 

Czas trwania: cztery dni - łącznie 32 godziny dydaktyczne.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 4-5 lutego; 1-2 kwietnia 2017.
Godziny zajęć: 10.00-16.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Od uczestników szkolenia jest oczekiwane wstępne przygotowanie w zakresie animacji
Kurs jest kierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach klubów kultury, klubów osiedlowych, domów kultury oraz bibliotek.

 

Cele kształcenia

 • propagowanie inicjatyw oddolnych
 • zwiększenie aktywności społecznej
 • nabycie zaawansowanych umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego
 • wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych
 • propagowanie inicjatyw oddolnych w celu zwiększenie aktywności społecznej.

Cele szczegółowe

 • poznanie zaawansowanych technik i metod pracy animatora
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz otwartości
 • poznanie źródeł dofinansowania wydarzeń kulturalnych
 • poznanie praktycznych przykładów działań animacyjnych w kulturze
 • poznanie istotnych dla twórczości zagadnień prawa.

 

Plan zajęć

 1. Społeczność lokalna - 2 godz.
 • definicja społeczności lokalnej
 • wspólnota a społeczność lokalna
 • globalne skutki aktywności lokalnej
 • ciekawe przykłady inicjatyw lokalnych (m. in. społeczne banki czasu, spółdzielnie socjalne, grupy partnerskie)
 1. Metody i narzędzia pracy animatora - 4 godz.
 • schemat animacji jako procesu
 • zasady dobrego planowania
 • scenariusz działania animacyjnego
 • analiza SWOT
 1. Przygotowanie działania animacyjnego - 4 godz.
 • wybór grupy docelowej
 • zebranie danych o społeczności
 • wybór sposobu działania (analiza SWOT)
 • analiza przeszkód w realizacji celu i przeciwdziałanie im
 • weryfikacja efektów działania
 1. Warsztaty dobrych praktyk w galerii sztuki - 8 godz.
 2. Źródła dofinansowania dla animacji kulturalnej - 4 godz.
 3. Realizacja zadań publicznych. Wymogi formalne wniosku - 2 godz.
 4. Poznanie podstaw prawa autorskiego - 3 godz.
 5. Tańce w kręgu i improwizacje taneczno - ruchowe jako narzędzia animacji lokalnej społeczności - 3 godz.
 6. Rytm, melodia, harmonia w metodach i technikach animacji - 2 godz.
 7. Ciało i głos w procesie komunikacji - 2 godz.
 8. Budowanie samoświadomości w mowie - 1 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • zaprojektować działanie animacyjne w dłuższej perspektywie, w odniesieniu do cyklicznego wydarzenia,
 • korzystać z metod pracy warsztatowej w realizowanych w przyszłości działaniach,
 • korzystać z informacji o źródłach dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz wykorzystywać je w działaniu praktycznym.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 80% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 470 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: KMA/1315/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 16 osób.

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd