Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Kurs zastosowania interdyscyplinarnych form animacji społecznej przez sztukę

 

Forma kształcenia: kurs.

 

Czas trwania: cztery dni - łącznie 32 godziny dydaktyczne.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 1-2 kwietnia; 22-23 kwietnia 2017.
Godziny zajęć: 10.00-16.30.

 

Wymagania wstępne 

Od uczestników szkolenia jest oczekiwane wstępne przygotowanie w zakresie animacji.
Kurs jest kierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach klubów kultury, klubów osiedlowych, domów kultury oraz bibliotek.

 

Cele kształcenia

 • nabycie zaawansowanych umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego
 • wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych
 • korzystanie z zaawansowanych interdyscyplinarnych form animacji
 • propagowanie inicjatyw oddolnych w celu zwiększenie aktywności społecznej.

Cele szczegółowe

 • poznanie zaawansowanych, interdyscyplinarnych technik i metod pracy animatora 
 • poznanie źródeł dofinansowania wydarzeń kulturalnych
 • poznanie praktycznych przykładów działań animacyjnych w kulturze
 • poznanie istotnych dla twórczości zagadnień prawa
 • budowanie krótkich etiud teatralnych
 • elementy rytmiki z grą na instrumentach
 • improwizacje taneczno-głosowo-ruchowo-rytmiczne.

 

Plan zajęć

 1. Źródła dofinansowania dla animacji kulturalnej - 4 godz.
 2. Realizacja zadań publicznych. Wymogi formalne wniosku - 2 godz.
 3. Poznanie podstaw prawa autorskiego - 3 godz.
 4. Tańce w kręgu i improwizacje taneczno - ruchowe jako narzędzia animacji lokalnej społeczności - 3 godz.
 5. Budowanie działania w oparciu o scenariusz wynikający z otwartego procesu twórczego w czasie warsztatu - 3 godz.
 6. Nasze ciało w kreacji muzycznej – rytmika, tempo, artykulacja, dynamika, harmonia, kontrapunkty 2 godz.
 7. Ekspresja ciała i głosu w konstruowaniu i budowaniu przestrzeni - 2 godz.
 8. Swobodna improwizacja intuitywna – śpiew i gra na instrumentach - 2 godz.
 9. Elementy tańca kreatywnego i pantomimy w procesie  pobudzania wyobraźni i współtworzenia w grupie - 2 godz.
 10. Budowanie otwartej narracji słowno - literackiej wynikającej z przebiegu warsztatu - 1 godz.
 11. Budowanie instalacji fotograficzno- plastycznej powstałej w procesie twórczym w czasie warsztatu - 1 godz.
 12. Tworzenie kompozycji otwartej łączącej wszystkie formy animacji 1 godz.
 13. Indywidualne działanie - performance - 1 godz.
 14. Analiza scenariusza i podział ról i zadań - 2 godz.
 15. Zbudowanie planu pracy w oparciu o wszystkie poznane formy animacji - 1 godz.
 16. Praca nad realizacją zdarzenia - 2 godz.
 17. Pokaz i realizacja dokumentacji z przebiegu zdarzenia - 2 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • zaprojektować działanie animacyjne w dłuższej perspektywie, w odniesieniu do cyklicznego wydarzenia,
 • korzystać z metod pracy warsztatowej w realizowanych w przyszłości działaniach,
 • korzystać z informacji o źródłach dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • korzystać z zaawansowanych technik i metod pracy animatora
 • zastosować elementy improwizacji głosowo-ruchowo-rytmicznej w animacji lokalnej społeczności.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 80% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 672 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: KOS/1015/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 16 osób.

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Więcej o podobnych szkoleniach>>

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd