Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Kurs animacji środowiskowej w działalności świetlic, klubów i bibliotek

Forma kształcenia: kurs - prowadzony będzie aktywnymi metodami nauczania, m.in.: miniwykłady, warsztaty, dyskusje, symulacje, praca w grupach. Podstawę stanowić będą doświadczenia uczestników szkolenia.

 

Czas trwania: cztery dni - łącznie 32 godziny dydaktyczne.

Miejsce: Wrocław.
Termin: 1-2 marca, 26-27 kwietnia 2017.
Godziny zajęć: 9.00-15.30.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs jest kierowany do lokalnych liderów, pracowników świetlic, bibliotek, kół gospodyń wiejskich, rad osiedlowych, rad sołeckich i innych podmiotów korzystających z metod animacji środowiskowej.

 

Cele kształcenia

 • zaprezentowanie podstaw  animacji środowiskowej  jako formy działalności lokalnych świetlic, klubów, bibliotek i innych podmiotów stanowiących centra aktywności lokalnej
 • rozwój umiejętności  pobudzania, ożywiania i aktywizowania małych społeczności lokalnych
 • nabycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania metod i technik animacji środowiskowej.

Cele szczegółowe

​Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • określić funkcje animacji środowiskowej i przypisać do nich konkretne działania,
 • kreować własne pomysły animacji lokalnej wykorzystując zasoby środowiska lokalnego,
 • rozpoznawać sojuszników, sprzymierzeńców dla animacji środowiskowej i zjednywać poparcie społeczne dla własnych działań,
 • znać podstawy metod i technik animacji środowiskowej,
 • znać źródła pozyskiwania funduszy na działania środowiskowe.

Plan zajęć

 1. Animacja środowiskowa. Funkcje animacji. Zasoby środowiska lokalnego - zagadnienia wstępne - 8 godz.
 2. Źródła finansowania działań animacyjnych - 8 godz.
 3. Praktyka animacji środowiskowej - 8 godz.
 4. Animacja czasu wolnego – warsztaty dobrych praktyk - 8 godz.

 

Opis efektów kształcenia

Uczestnik pozna:

 • podstawy animacji środowiskowej
 • sposoby pozyskiwania sojuszników, sprzymierzeńców, sponsorów dla planowanych działań, 
 •  wagi działań planowych i potencjalne źródła finansowania animacji środowiskowej.

Ponadto uczestnik nabędzie umiejętności korzystania z zasobów środowiska lokalnego oraz pozna metody i techniki pracy animatora.

 

Sposób i forma zaliczenia

Uczestnictwo w 80% zajęć. Test końcowy.

 

Koszt kursu: 345 zł/os. (aktualny do 31.08.2017).

Kod kursu: ASK/1115/PKU

 

Uwagi

Zajęcia odbywają się w grupie do 25 osób.

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w wersji papierowej
 • certyfikat ukończenia kursu na druku Fundacji
 • zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd