Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Kim jesteśmy

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja współpracuje z wieloma ekspertami, w tym wykładowcami z różnych dziedzin edukacji ii rozwoju osobistego oraz arteterapeutami, psychologami, pedagogami, socjologami, wolontariuszami.

 

Stały zespół Fundacji tworzą:

Jacek Ciesielski - Członek Zarządu. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca i doradca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka ostatnich lat wspierał działania w zakresie powoływania i udzielania konsultacji prawnych dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Współpracował w ramach projektów i działań m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Niepełnosprawnych Matematyków i Informatyków, Stowarzyszeniem "Tratwa". Pomysłodawca Biura Porad Obywatelskich i Prawnych działającego w Fundacji HELIOS od 2012 roku. Ponadto zaangażowany w projekty obywatelskie, grupy dialogu społecznego oraz w bieżącą działalność placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację.

W obszarze NGO ukończył m.in. szkolenia:

  •  BHP w NGO, ochrona danych osobowych w NGO, podstawy rachunkowości i księgowości w NGO - szkolenia organizowane przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocławia,
  • cykl szkoleń w ramach projektu: Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działanością organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego",
  • cykl szkoleń w ramach projektu: Profesjonalizacja 3 Sektora" zorganizowanego przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pasjonat NGO oraz turystyki.

Magdalena Czaja - absolwentka kierunku socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma doświadczenie zawodowe w pracy socjalnej, zarządzaniu projektami, organizacji szkoleń, analizie i sprzedaży usług rekrutacyjnych. W Fundacji zaangażowana w wolontariat akcyjny. W tym zakresie czerpie również z poprzednich doświadczeń, np.udział w akcjach: "Odważni Wygrywają" oraz "Daję Głowę" we Wrocławiu. Wspiera także ogranizacyjnie nowe projekty w Fundacji. Miłośniczka tańca i teatru. Jej pasją jest praca w amatorskiej grupie teatralnej.

Szymon Drabik - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (politologia, europeistyka). Autor ponad 50 projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2008 prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Miejska Górka w Miejskiej Górce. Ukończył kurs księgowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych. W Fundacji prowadzi szkolenia w ramach projektu "Animator kultury". Ekspert i doradca fundacji w zakresie aplikowania o dofinansowanie realizowanych i nowych projektów.

Ewelina Dziadosz - pasjonatka tańca, teatru, muzyki, rękodzieła. Działała w amatorskiej grupie teatralnej oraz w sekcji tanecznej lokalnego domu kultury. Obecnie studiuje we Wrocławiu. Kilkuletnie doświadczenie w animacji i wolontariacie. W Fundacji działa od października 2015 z wielkim zaangażowaniem jako wolontariusz w projektacie "Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach" oraz w projekcie "Animator kultury". Projektuje i prowadzi m.n. zajęcia edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Małgorzata Klimas - Instruktorka Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, Instruktorka Tańców w Kręgu, Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Terapii Przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie. W swojej pracy czerpie z doświadczeń zdobytych podczas rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz cyklu szkoleń łączących taniec i terapię Gestalt na bazie metody Life/Art Process Anny Halprin. Ekspresja poprzez sztukę jest dla niej symboliczną formą wyrażania siebie. Fenomen twórczej pracy z ruchem odkryła praktykując taniec współczesny, a wiedzę z zakresu choreoterapii nabyła uczestnicząc w licznych warsztatach m.in. u Reginy Wolskiej, Zuzanny Pędzich, Ursuli Schorn czy Detlefa Kapperta. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego poprzez taniec i prace z ciałem z różnymi grupami wiekowymi. Wierzy, że jest to jedna z dróg otwarcia na siebie i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. W Fundacji HELIOS prowadzi zajęcia w ramach projektu "Rozwiń skrzydła" oraz "Animator kultury".

Marta Kucharska - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Prawa Administracji i Ekonomii. Pasjonatka sportu, tańca, powieści młodzieżowych i przygodowych. W Fundacji HELIOS, wraz z innymi Wolontariuszami prowadzi zajęcia edukacyjne i animacje dla dzieci Uczestników projektu "Inkubator dla rodzica i opiekuna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych" edycja II - 2016/2017.

Dorota Lulkiewicz - absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu (specjalność: zarządzanie firmą) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunek: coaching. Doświadczenie w organizacji event'ów promujących oraz poszerzających wiedzę z zakresu zarządzania finansami osobistymi; np. koordynowanie i realizacja ogólnopolskiego projektu Akademia Finansowa D24. Propagadorka mediacji rodzinnych, aktualnie w trakcie szkolenia w celu otrzymania certyfikatu mediatora.

W Fundacji przygotowuje i prowadzi szkolenia w ramach oferty placówki kształcenia ustawicznego oraz w projekcie "Rozwiń skrzydła".

Elżbieta Makowska - Prezes Zarządu. Ekspert w dziedzinie technologii internetowych i zdalnego nauczania. Łączy wykształcenie pedagogiczne z ekonomicznym oraz informatycznym. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej. Przez cały okres studiów zaangażowana w grupach wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach wolontariatu długoterminowego. Wieloletni pracownik oświatowych placówek niepublicznych, w tym akredytowanej placówki kształcenia kadry kierowniczej oświaty. Doświadczony specjalista w dziedzinie andragogiki i ewaluacji szkoleń.

W Fundacji koordynuje bieżące projekty, odpowiada także za organizację wydarzeń plenerowych. Dyrektor placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację. W obszarze NGO ukończyła szkolenia:

  •  kadry i płace w NGO, public relations w działaniu organizacji pozarządowej, obsługa programu do księgowości w NGO - organizowane przez przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocławia,
  • cykl szkoleń w ramach projektu: Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działanością organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego".

Pasjonat jazzu, turystyki i historii kultury.

Michał Michalski - mówca motywacyjny, trener skuteczności osobistej, sportowiec i coach. W 2015 roku prowadził wystąpienia m. in. dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetu Szczecińskiego i wielu liceów w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskim szkoleniem jest Create Your Life. Szkoliłem się u takich osób jak Brian Tracy, Anthony Robbins, T. Harv Eker, Jonh C. Maxwell, Kevin Hogan czy Andy Harrington. Dużo wspólnego ma również z biznesem, z którym styczność ma od szesnastego roku życia, kiedy to podjął swoją pierwszą aktywność. Prywatnie trenuje skok o tyczce, jest ratownikiem WOPR, interesuje się ofiologią, gra na gitarze, uwielbia tańczyć i często wychodzi ze strefy komfortu, by spełniać swoje marzenia. Wraz z fundacją HELIOS realizuje autorski projekt "Rozumiem Siebie i Innych", który ma na celu rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci. Ponadto jest trenerem w projekcie "Rozwiń Skrzydła".

Agnieszka Papis - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, filolog klasyczny. Instruktorka arteterapii - egzamin państwowy. Pracuje jako animatorka kultury od wielu lat. Jest liderką rozmaitych projektów społecznych, m.in.: koordynacja projektów i animacja kulturalna w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Animatorka teatralna. Prowadzenie m.in. warsztatów teatru cieni, warsztatów na temat sztuki współczesnej. Wykorzystując szeroko pojęte umiejętności artystyczne - poczynając od słowa, poprzez obraz i dźwięk do ruchu i tańca animuje różne grupy wiekowe inspirując do działań ruchowych bądź artystycznych. Dbając o własny rozwój zawodowy uczestniczyła w wielu warsztatach dotyczących sztuki.

Antoni Tabin - ukończył studia germanistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Marburgu w Niemczech. Uczestniczył w kongresie i warsztatach dla trenerów stosujacych podejście „Porozumienie bez przemocy“ w Düsseldorfie w Niemczech. Ukończył I oraz II stopień kursu Tutoringu zorganizowanego przez liceum ALA we Wrocławiu. Specjalista od platform edukacyjnych i nowoczesnych technologii w dydaktyce. Obszary zainteresowań: tutoring, innowacyjne nauczanie, działania na rzecz porozumienia bez przemocy.

Dyrektor oddziału fundacji w Warszawie.

Marta Zadurowicz - absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Kilkuletnie doświadczenie w pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz wspomagania osób z niepełnosprawnością. W 2013 roku zaangażowana także w wolontariat na Ukranie - praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi. W Fundacji zaangażowana jako wolontariusz koordynujący zajęcia psychoedukacyjne w projekcie "Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach". Ponadto aktywna wolontariuszka w projekcie "Animator kultury".

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd