Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Powołanie Fundacji

Kilka lat temu ówczesny, trzyosobowy Zarząd Fundacji uznał, że warto dać sobie i innym możliwość rozwoju oraz dzielenia się swoimi pomysłami. Tak narodził się pomysł powołania organizacji pożytku publicznego. Na początku 2012 roku plany zostały zrealizowane - Fundacja została powołana do życia we Wrocławiu. W celu zwiększenia możliwości realizacji celów statutowych w październiku 2012 roku powstał oddział Fundacji w Rybniku.

Kronika wydarzeń

W dniu 14 stycznia 2015 roku Fundacja przeprowadziła w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu szkolenie na temat: Prawo patentowe i podstawy ochrony własności intelektualnej. Szkolenie odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zostało zorganizowane przy współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Udział współpracowników Fundacji w dniach 8-9 grudnia 2014 w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 2014 "animacja + historie" w Teatrze Capitol we Wrocławiu.

Więcej>>

Udział zarządu Fundacji w Walnym Zebraniu Członków Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniach 6-7 grudnia 2014r.

Więcej>>

Zgodnie z uchwałą Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniu 18.11.2014 nasza Fundacja została przyjęta w poczet członków Federacji.

16.10.2014 - Współpracownicy Fundacji biorą udział w projekcie Akademia Zarządzania - jest to unikalny program szkoleniowy stworzony z myślą o organizacjach pracujących z młodzieżą na Dolnym Śląsku. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej>>

24 - 25 października 2014 - nasza Fundacja wzięła udział w konferencji "Odpowiedzialna Integracja. Zwykłe problemy niezwykłych dzieci, czyli jak wspierać uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu. Więcej>>

25 października 2014 - Fundacja HELIOS wzięła udział w IX Kongresie Obywatelskim w Warszawie. Temat kongresu „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”. Wspólnie z uczestnikami będziemy zastanawiać się, co jest warunkiem naszego narodowego sukcesu w następnych dekadach. Czy jest to zmiana postaw, wzorców myślenia, czy też może zachowań Polaków? Więcej>>

17-19 października 2014 - udział Fundacji w Festiwalu Edukacji Nieformalnej Animatorium organizowanej przez Stowarzyszenie "Tratwa" z Wrocławia. Celem festiwalu była wymiana doświadczeń w gronie praktyków na temat edukacyjnego wymiaru form stosowanych w pozaszkolnej pracy z młodzieżą. Podstawową ideą Festiwalu Animatorium jest popularyzacja różnorodności w edukacji oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy edukacją formalną i nieformalną.

15.10.2014 - Rozpoczęcie projektu "Inkubator oświatowy" dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

16.10.2014 - Rozpoczęcie projektu "Mały obywatel NGO" dla uczniów szkół podstawowych Gminy Wrocław.

Sierpień 2014 - rozpoczęcie projektu "Rozwiń skrzydła". Wrzesień - październik 2014 - uruchomienie pierwszych szkoleń z cyklu" Cel - marzenie z datą realizacji" oraz "Odkryj siebie w tańcu i ruchu".

Lipiec 2014 - nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem "Orkiestra Dęta Miejska Górka".

Objęcie patronatem jubileuszu 90-lecia orkiestry. Uzyskanie dla Stowarzyszenia patronatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz możliwości powstania pracy naukowej na temat Orkiestry Dętej Miejska Górka. Przekazanie darowizny przez Fundację na zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej Miejska Górka.

26 września 2014 - udział Fundacji HELIOS w Forum Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie.

28.09.2014 - Przystąpienie Fundacji do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Fundacja HELIOS  złożyła ofertę bezpłatnych szkoleń w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w dniach 17 - 23 listopada 2014.

Maj - czerwiec 2014 - udział współpracowników Fundacji w cyklu szkoleń organizowanych przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocław. Szkolenia dotyczyły zagadnień: kadrowo-płacowych, korzystania z aplikacji księgowych, BHP, organizacji i opieki na kolonii, animacji oraz elementów public relations.

Marzec 2014 - inauguracja projektu "HELIOS impresario".

Marzec 2014 - inauguracja projektu "Animator kultury".

Luty 2014 - nawiązanie współpracy z firmą Planeta Edu. Rozpoczęcie projektu "Learning".

Listopad 2013 - Aplikowanie przez Fundację do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014 o dofinansowanie działań w dwóch projektach:

  1. Przez taniec do kultury. Twórcze przełamywanie barier. Program: Edukacja, priorytet: Edukacja kulturalna.
  2. Learning - media - kultura. E-informacja medialna źródłem wiedzy o kulturze. Program: Edukacja, priorytet: Edukacja medialna i informacyjna.

Wrzesień 2013 - dzięki ofiarności Dobroczyńców Fundacji - nowożeńcom Magdzie

 i Markowi Fundacja przekazała wsparcie edukacyjne Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" w Krzydlinie Małej. Podopieczni placówki otrzymali solidne i bogate wyposażenie w przybory szkolne na początku roku szkolnego. Magdzie i Markowi serdecznie dziękujemy!

Wrzesień - listopad 2013 - członkowie Zarządu Fundacji wzięli udział w cyklu szkoleń oraz skorzystali ze specjalistycznego doradztwa z zakresu podstaw prawnych, finansowych, promocyjnych i projektowych. W efekcie Fundacja uzyskała certyfikat w ramach projektu "Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działanością organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem Projektu była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella". Dodatkowym rezultatem projektu było opracowanie przez Zarząd Fundacji strategii rozwoju na lata 2014-2015.

Pażdziernik 2013 - rozpoczęcie projektu "Akademia ICT".

Kwiecień 2013 - aplikowanie Fundacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu "Kultury i języki Europy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Listopad 2012 - udział Fundacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowice: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Listopad - grudzień 2012 - Nawiązanie współpracy przez Fundację ze Stowarzyszeniem Tratwa, Fundacją Umbrella oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 z Wrocławia.

Listopad 2012 - udział członka Zarządu Fundacji  w cyklu szkoleń z podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych, organizowanych przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocławia.

Listopad 2012 - Udział pracowników Fundacji w szkoleniach w ramach projektu " Profesjonalizacja 3 Sektora" zorganizowanego przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wrzesień 2012 - powołanie Biura Porad Obywatelskich i Prawnych Fundacji. Głównym celem biura jest udzielanie wsparcia innym organizacjom pozarządowym.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd