Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Źródła finansowania

Zgodnie ze statutem Fundacji źródłem finansowania działalności Fundacji są:

 • darowizny od osób prawnych i fizycznych
 • odpłatna działalność Fundacji
 • dofinansowania i dotacje dla wybranych projektów 
 • zlecenia z jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Ponadto w latach 2013-2015 Fundacja wnioskowała o dofinansowanie następujących projektów:

2013

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - Edukacja kulturalna - Animator kultury.
 2. Edukacja medialna i informacyjna. Medialni COOLturalni. E-informacja medialna źródłem wiedzy o kulturze".

2014

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 • Edukacja medialna i informacyjna. Medialni COOLturalni. E-informacja medialna źródłem wiedzy o kulturze".
 • Edukacja kulturalna - "Historia muzyki językiem tańca opisana. Od średniowiecza do awangardy".
 • Edukacja kulturalna - "Animator w świecie kultury. Poznanie technik i metod pracy animatora".

       2. Fundacja Batorego - "Mały obywatel NGO".


2015

 1. Fundacja Kronenberga - "Inkubator dla rodzica".
 2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  - "Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach".
 3.  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -  RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH - "Na skrzydłach dell'arte. Podnoszenie aktywności i integracji seniorów przez artystyczną ekspresję na podstawie twórczości Jean Baptiste Poqeuline - Moliera oraz Aleksandra Fredry" .
 4. Narodowe Centrum Kultury - Kultura - Interwencje - "Animuję, więc pomagam. Animacja społeczna przez kulturę".
 5. Gmina Wrocław - ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROJEKTU KULTURALNEGO W 2016 ROKU W JEDNYM Z ZAKRESÓW: PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY - „ The Dream of Wrocław” polski „ Sen o Wrocławiu”.
 6. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - zgłoszenie do udziału w konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje.
 7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 • Edukacja kulturalna - "Historia muzyki językiem tańca opisana. Od średniowiecza do awangardy".
 • Edukacja kulturalna - "Animator w świecie kultury. Poznanie technik i metod pracy animatora".

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


Ponadto zgodnie z obowiązującymy przepisami Fundacja składa co roku sprawozdanie finansowe do właściwego dla siedziby urzędu skarbowego.


Członkowie Zarządu Fundacji wykonują wszystkie działania na rzecz organizacji nieodpłatnie i społecznie.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd