Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Język niemiecki dla NGO

Zapraszamy na kurs języka niemieckiego dedykowany dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kurs opracuje i poprowadzi nasz dwujęzyczny współpracownik.

 

Proponujemy do wyboru następujące formy zajęć i terminy:

 

1. Spotkania stacjonarne raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (3x45min.), w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115, we wtorki od 17.30 do 19.45 lub w soboty od 9.30 do 11.45 (do wspólnego ustalenia z uczestnikami).

 

Terminy: kolejne propozycje terminów od września 2016.

 

2. Spotkania online raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (3x45min.). Spotkania odbywają się na wyznaczonej platformie telekonferencyjnej, we wtorki od 18.15 do 20.30 lub w soboty od 9.30 do 11.45 (do wspólnego ustalenia z uczestnikami).

 

Terminy: kolejne terminy od września 2016.

 

Dla zainteresowanych proponujemy spotkanie informacyjne online z elementami języka niemieckiego, w poniedziałek 25 stycznia o godzinie 18.30 (sposób dołączenia do spotkania zostanie przekazany osobom zainteresowanym kilka dni przed podanym terminem). 

 

Czas trwania kursu: 33 godziny dydaktyczne (33x45 min.).

 

Wymagania wstępne

Wymaga się, aby uczestnik posiadał wstępnie znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1, tzn.:

 • rozumiał podstawowe przekazy w codziennych standardowych wypowiedziach;
 • poradził sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w krajach niemieckojęzycznych;
 • potrafił sformułować proste wypowiedzi i opisać proste doświadczenia ze sfery życia codziennego.

Forma sprawdzenia umiejętności uczestników

 • przesłanie w ramach zgłoszenia do kursu krótkiej wypowiedzi pisemnej (150-200 słów), w której uczestnik przedstawia siebie w języku niemieckim;
 • odbycie krótkiej rozmowy ustnej z trenerem, trwającej około 5 minut, mającej na celu sprawdzenie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi przez słuchacza.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

 • Rozumienie autentycznego języka mówionego w kontekście codziennej pracy w projektach trzeciego sektora- materiał audio/wideo z odpowiednim nagraniem, intensywne ćwiczenia w ramach lekcji, dobór dodatkowych materiałów do indywidualnego odsłuchiwania;
 • Swoboda mówienia w kontekście podstawowej pracy w trzecim sektorze, wymagającej znajomości języka niemieckiego - intensywne ćwiczenia w trakcie lekcji w formie utrwalających dialogów i wypowiedzi, mające na celu przełamywanie barier w swobodnym wypowiadaniu się;
 • Rozumienie treści pisemnych i własna umiejętność ich formułowania poprzez aktywne przetwarzanie materiałów autorskich oraz pracą na wspólnych dokumentach w Internecie;
 • Nabranie wiary we własne możliwości językowe i możliwości indywidualnego odnalezienia się w “sytuacjach językowych” poza kursem - przygotowanie własnego krótkiego filmu z wypowiedzią na temat pracy w trzecim sektorze.

Zarys programu

 1. Cechy projektów realizowanych w NGO - 3 godziny dydaktyczne
 2. Harmonogram projektu wraz z jego kolejnymi etapami, poszczególnymi działaniami i celami do zrealizowania - 3 godziny dydaktyczne
 3. Moje zadania w ramach projektu - 3 godziny dydaktyczne
 4. Podział zadań w zespole. Koordynowanie prac zespołu - 3 godziny dydaktyczne
 5. Finanse w projekcie - 3 godziny dydaktyczne
 6. Organizacja wydarzeń, planowanie i promocja zgodnie z preliminarzem - 3 godziny dydaktyczne
 7. Praca i komunikacja w zespole - 3 godziny dydaktyczne 
 8. Rozwiązywanie bieżących trudności i konfliktów - 3 godziny dydaktyczne
 9. Zadanie zespołowe integrujące wszystkie elementy kursu - 3 godziny dydaktyczne
 10. Przedstawienie indywidualnych nagrań uczestników. Dyskusja - 3 godziny dydaktyczne.

Uwagi

Każdy uczestnik otrzyma autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze w formie elektronicznej, w tym jako zasoby multimedialne. Zajęcia odbywają się maksymalnie w grupach 10-osobowych.

 

Sposób i forma zaliczenia

Kurs uznaje się za zaliczony przez danego słuchacza, jeśli:

 • weźmie aktywny udział przynajmniej w 8 z 10 zaplanowanych zajęć;
 • wykona 80% ćwiczeń utrwalających w domu;
 • przygotuje nagranie indywidualnej wypowiedzi ustnej w formie filmu na temat pracy w trzecim sektorze.

Po uzyskaniu zaliczenia uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu na druku HELIOS.

Zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej działalności Fundacji.

 

Koszt kursu: 

- forma stacjonarna - 425 zł/os.;

- forma on-line - 366 zł/os..

Kontakt w sprawie projektu "Język niemiecki dla NGO"

Aby dowiedzieć się więcej wypełnij formularz kontaktowy lub napisz na adres antoni.tabin@ehelios.org

Poleć tę stronę na:

Zainteresowała cię nasza oferta?

Widzisz przestrzeń do  wspólnego działania?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

W 2017 roku zapraszamy do udziału w nowych projektach.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego 

HELIOS

ul. Św. Mikołaja 56
50-127 Wrocław
Tel: 507932722; 713194042
info@ehelios.org
fundacja.helios@gmail.com

Oddział Fundacji

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

warszawa@ehelios.org

Biznesowy Klub i Networking Kobiet
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd