Zakończenie II edycji projektu Inkubator dla rodzica i opiekuna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych

W dniu 16 września zakończyliśmy II edycję projektu "Inkubator dla rodzica i opiekuna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych".
Przesłanie warsztatów: Myśląc przygodą Myśląc Korczakiem - o współczesnym wychowaniu i edukacji. Rozmawialiśmy również o pedagogice przeżyć (pedagogika przeżycia/doświadczenia) jako metodzie pracy grupowej. Dziękujemy serdecznie za poprowadzenie spotkania Pani Monice Kurzynoga z Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Z dziećmi uczestników warsztatów również przeprowadziliśmy zajęcia w duchu myśli Korczaka.
Planowane rozpoczęcie III edycji projektu - listopad 2017. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na adres: rodzice@ehelios.org
Jednocześnie zapraszamy 30 września (wyjątkowo nie będzie to pierwsza sobota miesiąca :-)) na pierwsze powakacyjne spotkanie "Klubu dla Rodzica i Opiekuna Dziecka o specyficznych trudnościach w nauce i rozwojowych - Nić Ariadny".

20170916_131112jpg