Wrzesień - listopad 2013 - udział fundacji w projekcie Kierunek - Rozwój!

Wrzesień - listopad 2013 - członkowie Zarządu Fundacji wzięli udział w cyklu szkoleń oraz skorzystali ze specjalistycznego doradztwa z zakresu podstaw prawnych, finansowych, promocyjnych i projektowych. W efekcie Fundacja uzyskała certyfikat w ramach projektu "Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem Projektu była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella". Dodatkowym rezultatem projektu było opracowanie przez Zarząd Fundacji strategii rozwoju na lata 2014-2015.