Wrzesień 2015 - Rozpoczęcie projektu "Inkubator dla rodzica' - I Edycja

We wrześniu 2015 rozpoczęliśmy pierwszą edycję projektu "Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach". Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia i pomocy rodzicom uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Uczestnicy mogą korzystać z warsztatów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami posiadającymi merytoryczne przygotowanie w danym zakresie. Mają również dostęp do pomocy w punkcie HelioSOS oraz EduHELIO.