Więcej o nocy szkoleń Debata - zakończenie I edycji projektu "Inkubator dla rodzica" - 24.09.2016

W dniu 24.09 odbyła się zorganizowana przez naszą Fundację debata:
Kluczowe problemy współczesnego rodzicielstwa - metody odpowiedzi na potrzeby indywidualne i grupowe.
 

W debacie uczestniczyli: rodzice, opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele, socjolodzy, przedstawicieli instytucji zajmujących się rodziną i inne osoby, którym bliski był temat rodziny i potrzeb współczesnego rodzicielstwa.


Debata była wydarzeniem kończącym pierwszą edycję realizowanego przez Fundację HELIOS autorskiego projektu „Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach”.

Więcej>>