Walne zgromadzenie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - 26 listopada 2016

26 listopada 2016 Fundacja HELIOS uczestniczyła w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016 w Krzyżowej. Celem targów było przybliżenie działalności dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska a także integracja sektora publicznego i pozarządowego. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.