VI Debata "Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej" - 12 maja 2016

W dniu 12 maja 2016 przedstawiciel Fundacji uczestniczył w VI Debacie "Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej". Spotkania z cyklu „Wygrany - Wygrany. O współpracy międzysektorowej” zostały zapoczątkowane podczas Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu w 2013 r. Od tego czasu spotykamy się dwa razy w roku, aby porozmawiać na temat współpracy podmiotów z trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Dyskutujemy nt. potencjału, jaki płynie z budowania szerokich partnerstw, korzyści dla uczestników, ale także pojawiających się barier.