Udział w cyklu szkoleń z podstaw księgowości dla NGO - listopad 2012

Listopad 2012 - udział członka Zarządu Fundacji w cyklu szkoleń z podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych, organizowanych przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocławia.