Udział pracowników Fundacji w szkoleniach w ramach projektu " Profesjonalizacja 3 Sektora" zorganizowanego przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa"

Listopad 2012 - Udział pracowników Fundacji w szkoleniach w ramach projektu " Profesjonalizacja 3 Sektora" zorganizowanego przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.