Szkolenie dla pracowników Namysłowskiego Domu Kultury - 21-26 listopada 2016

W dniach 21-24 listopada 2016 Fundacja HELIOS przeprowadziła szkolenie dla pracowników Namysłowskiego Domu Kultury w ramach oferty placówki kształcenia ustawicznego. 3 - dniowe szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia:

  • Taniec w kręgu i improwizacje taneczno - ruchowe
  • Zastosowanie elementów dramy w celu twórczej autoprezentacji
  • Prawo autorskie w kulturze
  • Ciało i głos w procesie komunikacji
  • Budowanie samoświadomości w mowie
  • Teoria animacji. Metody i narzędzia pracy animatora
  • Źródła dofinansowania w działalności i animacji w kulturze.