Spotkanie inauguracyjne klubu - Inkubator dla rodzica -grudzień 2016

Po zakończeniu I edycji projektu „Inkubator dla rodzica” zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych na inauguracyjne spotkanie klubu. Termin: 10 grudnia o g. 10.30 (planowane zakończenie ok. 12.00). Miejsce: Centrum NGO Paulińska 4 - (lokal 16, I piętro).

Plan pierwszego spotkania Klubu:

- poszukiwanie pomysłów na nazwę własną klubu - konkurs i wybór nazwy przez głosowanie (zwycięzca otrzyma nagrodę książkową)

- zdefiniowanie głównych celów działania klubu

- opracowanie regulaminu klubu

- wyłonienie liderów klubu

- ustalenie miejsca i terminów spotkań.