Przyjęcie fundacji do grona organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA - 5 maja 2016

Zarząd Federacji MAZOWIA na podstawie uchwały nr 2/05/2016 z dnia 05 maja 2016 r. podjął decyzję o przyjęciu naszej Fundacji do grona organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA. Jest to druga po Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych federacja, która przyjęła nas do swojego grona. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja pozwoli nam rozwinąć działania w ramach celów statutowych fundacji dla regionu Mazowsza.