Projekt animacyjny D-Y-K-T-A-N-D-O. 12 stycznia 2017

12 stycznia 2017 Fundacja uczestniczyła jako Partner w realizacji projektu animacyjnego D-Y-K-T-A-N-D-O na zaproszenie studentów Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem projektu było przypomnienie zasad ortografii studentom - przyszłym pedagogom. Pomysłodawcy chcieli zwrócić uwagę studentów na zinformatyzowany świat, w którym wiele rzeczy wykonują za człowieka komputery – m.in. poprawiają błędy ortograficzne. Dyktando odbyło się w auli w Instytucie Pedagogiki i Psychologii we Wrocławiu przy ul. Dawida 1. Dyktando poprzedził wykład Profesora Jana Miodka a jego celem było przypomnienie zasad ortografii. Fundacja HELIOS była partnerem wydarzenia - zostały ufundowane nagrody dla zwycięzców.