Powołanie do działania Biura Porad Obywatelskich i Prawnych - wrzesień 2012

Wrzesień 2012 - nasza Fundacja powołała do działania Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych Fundacji. Głównym celem biura jest udzielanie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz innym organizacjom pozarządowym.