Maj - czerwiec 2014 - udział współpracowników Fundacji w cyklu szkoleń organizowanych przez UM Wrocław

Maj - czerwiec 2014 - udział współpracowników Fundacji w cyklu szkoleń organizowanych przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocław. Szkolenia dotyczyły zagadnień: kadrowo-płacowych, korzystania z aplikacji księgowych, BHP, organizacji i opieki na kolonii, animacji oraz elementów public relations.