Listopad 2012 - udział Fundacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowic

Listopad 2012 - udział Fundacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowice: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.