Lipiec 2014 - nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem "Orkiestra Dęta Miejska Górka"

Lipiec 2014 - nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem "Orkiestra Dęta Miejska Górka".
Objęcie patronatem jubileuszu 90-lecia orkiestry. Uzyskanie dla Stowarzyszenia patronatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz możliwości powstania pracy naukowej na temat Orkiestry Dętej Miejska Górka. Przekazanie darowizny przez Fundację na zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej Miejska Górka.