Kwiecień 2015 - Rozpoczęcie projektu "Na skrzydłach dell'arte"

Rusza projekt „Na skrzydłach dell'arte. Podnoszenie aktywności i integracji seniorów przez artystyczną ekspresję na podstawie twórczości Jean Baptiste Poquelin - Moliera oraz Aleksandra Fredry". Projekt ma na celu realizację zajęć w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujących różne pokolenia. Założeniem projektu jest podniesienie aktywności społecznej seniorów z Gminy Wrocław i powiatu wrocławskiego przez interdyscyplinarne działania zogniskowane na ekspresji artystycznej odwołującej się do różnych form sztuki i kultury. Działania integrujące seniorów z otoczeniem społecznym będą polegać na współpracy międzypokoleniowej między osobami powyżej 60 roku życia a uczniami gimnazjum, co w konsekwencji będzie służyło międzypokoleniowej transmisji wartości oraz aktywności społecznej. Trwa nabór do grupy pilotażowej.
Więcej o projekcie>>