Kwiecień 2013 - aplikowanie Fundacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu "Kultury i języki Europy

Kwiecień 2013 - aplikowanie Fundacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu "Kultury i języki Europy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.