Konkursy organizowane przez Urząd Patentowy RP w 2015 r

W imieniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa organizowane przez Urząd konkursy:

  • III edycję konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, którego adresatami są autorzy publikujący w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych. Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 września 2015 r. Spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wybierze 5 najlepszych, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto każda. Szczegółowe informacje>>
  • III edycję konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Film może zostać nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym, może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 15 września 2015 r. Z nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze trzech laureatów, którym przyznane zostaną nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje>>

Zachęcamy do kreatywności w ramach idei własności przemysłowej i intelektualnej.