Edukacja sukcesu - 4 września 2017 - udział Fundacji w wykładzie Profesora Tomasza Arciszewskiego na Uniwersytecie Wrocławskim

W ramach naszej współpracy w grupie roboczej ds. Edukacji przy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych nasza Fundacja była partnerem organizacyjnym w niezwykle interesującym wykładzie Profesora Tomasza Arciszewskiego w dniu 4 września na Uniwersytecie Wrocławskim.

Temat wykładu: Inspiracja z przyrody kluczem do sukcesu.

Cel wykładu: 

  • Przedstawienie znaczenia inspiracji z przyrody, która jest procesem wykorzystywania w działalności ludzkiej, wiedzy o charakterze faktograficznym (paradygmaty) i metodologicznym (procesy) zakumulowanej w czasie wielu miliardów lat.
  • Przedstawienia Edukacji Sukcesu jako nowego paradygmatu edukacyjnego, który prowadzi do pozyskania kompetencji zawodowych oraz rozwoju Inteligencji Sukcesu. Z perspektywy Teorii Inteligencji Sukcesu, kluczową rolę odgrywa świadomy i harmonijny rozwój w obszarze trzech inteligencji: praktycznej, analitycznej i kreatywnej.
Uczestnicy wykładu: innowatorzy, menedżerowie i przedsiębiorcy, studenci i pracownicy uczelni, edukatorzy, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, animatorzy edukacji pozaformalnej, słuchacze UTW i członkowie zespołów samokształceniowych, osoby zainteresowane tematem wykładu.Zapraszamy również na stronę Partnerstwa na rzecz Edukacji sukcesu.