8-9 września 2017 - Udział Fundacji w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie

W dniach 8-9 września nasza Fundacja wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
W ramach naszego członkostwa w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyliśmy w bogatym programie obrad i dyskusji panelowych.
Najważniejsze z nich to:
- Obywatel w Europie i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego
- Pożytek publiczny, zmiany czy koniec systemu? Tendencje w finansowaniu zadań i usług publicznych
- Podniesienie jakości życia wszystkich obywateli – priorytet 2 SMD, partnerstwo nr 12
- Jak współpracować i otwierać się na współpracę – tworzymy aktywne społeczności lokalne, przykład Spółdzielni Kultury.
- Jak zacząć inny fundraising niż granty?
- NGO a PUP - konkurenci czy partnerzy. Współpraca międzysektorowa na rzecz rynku pracy.