28.09.2014 - Przystąpienie Fundacji do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

28.09.2014 - Przystąpienie Fundacji do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Fundacja HELIOS złożyła ofertę bezpłatnych szkoleń w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w dniach 17 - 23 listopada 2014.