28-30 września 2017 - nasz udział w konferencji „Współpraca się opłaca. Praktyczne aspekty efektywnej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”

W dniach 28-30 września 2017 r. przedstawiciel naszej Fundacji uczestniczył w konferencji:
Współpraca się opłaca. Praktyczne aspekty efektywnej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.
Konferencja została zorganizowana w Szklarskiej Porębie przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele:
- dolnośląskich organizacji pozarządowych,
- dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
- Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki;
- Partnerstwa międzysektorowe fundamentem rozwoju społeczności lokalnych;
- Prawne aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
- Zarządzanie zmianą społeczną z udziałem administracji publicznej i organizacji pozarządowych, w szczególności na obszarach rewitalizowanych;
- Tendencje współpracy międzysektorowej. Cel – korzyści – efekty:
- Współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – dobre praktyki.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorowi serdecznie dziękujemy :-)

rcwip_fbjpg
Źródło: RCWIP/fb