17 czerwca 2015 - Uruchomienie placówki kształcenia ustawicznego

W dniu 17 czerwca 2015, na podstawie art 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Placówka Kształcenia Ustawicznego - Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Wrocław. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń.