17-19 października 2014 - udział Fundacji w Festiwalu Edukacji Nieformalnej "Animatorium"

17-19 października 2014 - udział Fundacji w Festiwalu Edukacji Nieformalnej Animatorium organizowanej przez Stowarzyszenie "Tratwa" z Wrocławia. Celem festiwalu była wymiana doświadczeń w gronie praktyków na temat edukacyjnego wymiaru form stosowanych w pozaszkolnej pracy z młodzieżą. Podstawową ideą Festiwalu Animatorium jest popularyzacja różnorodności w edukacji oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy edukacją formalną i nieformalną.