Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Aktualności

Przyjęcie do grona organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA

Zarząd Federacji MAZOWIA na podstawie uchwały nr  2/05/2016 z dnia 05 maja 2016 r. podjął decyzję o przyjęciu naszej Fundacji do grona organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA. Jest to druga po Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych federacja, która przyjęła nas do swojego grona. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja pozwoli nam rozwinąć działania w ramach celów statutowych fundacji dla regionu Mazowsza.

Udział Fundacji w projekcie 'Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim"

Od 22.04.2016  nasza Fundacja uczestniczy w spotkaniach doradczych w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". Projekt jest prowadzony przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

VI Ogólnopolska konferencja naukowa na temat polityki rodzinnej w Polsce

18 kwietnia 2016 członek zarządu Fundacji uczestniczył w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka. Organizatorzy konferencji: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej - Oddział Dolnośląskie. Więcej>>

IV konferencja szkoleniowo-metodyczna

16 marca 2016 przedstawiciel Fundacji uczestniczył w IV Konferencji szkoleniowo-metodycznej. Temat konferencji: Różne aspekty pomocy dziecku z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodzinie. Organizatorem konferencji był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Oddział Dolnośląski. Więcej>>

Debata - skuteczność metody samopomocy rodzicielskiej

27 lutego 2016 odbyła się zorganizowana przez naszą Fundację w ramach projektu 'Inkubator dla rodzica" debata " Skuteczność metody samopomocy rodzicielskiej. Warunki konieczne, warunki brzegowe". Moderatorem debaty prof. Jacek Kurzępa. Debatę poprzedził wykład Pana Rafała Motriuka "Jak nie leczyć z inności". Więcej o debatach >>

Projekt "Inkubator dla rodzica' - I Edycja

We wrześniu 2015 rozpoczęliśmy pierwszą edycję projektu "Inkubator dla rodzica. Podnoszenie aktywności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez tworzenie grup wsparcia w lokalnych społecznościach". Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia i pomocy rodzicom uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Uczestnicy mogą korzystać z warsztatów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami posiadającymi merytoryczne przygotowanie w danym zakresie. Mają również dostęp do pomocy w punkcie HelioSOS oraz EduHELIO.

IV Oławska Konferencja mediacyjna

IV Oławska Konferencja mediacyjna „Porozmawiajmy o mediacji” odbyła się w Oławie w dniu 23 października 2015 r. Nasza Fundacja miała zaszczyt być partnerem wydarzenia. Poniżej szczegółowy program konferencji do pobrania. Zapraszamy do włączenia się w ideę szerzenia wiedzy o mediacji.

Wrocławskie Targi Wolontariatu

III Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu odbyła się w dniu 16 października 2015. I my tam byliśmy. I Ty możesz wybrać sposób, w jaki chcesz pomagać we Wrocławiu. Zobacz, jak robią to inni. Więcej o targach>>

Dowiedz się więcej o wolontariacie w naszej Fundacji.

Uruchomienie oddziału w Warszawie

W dniu 7 października 2015 Fundacja uruchomiła oddział w Warszawie. Mamy nadzieję, że pozwoli to na jeszcze bardziej owocne działanie na rzecz realizacji misji Fundacji.

Spotkanie z kulturą świata 

W dniu 11 lipca 2015 odbyło się w naszej siedzibie "Spotkanie z kulturą świata" z udziałem wolontariuszy z organizacji AISEC. Gościliśmy wolontariuszy z 6 krajów: Chin, Grecji, Indonezji, Kirgizji, Malezji, Turcji. Nasza siedziba stała się kolorowym, inspirującym miejscem rozmów o wielokulturowości i tolerancji. W barwnych, multimedialnych prezentacjach (a nawet w tańcu) nasi goście przybliżyli nam swoje kraje, kultury, miejsca pochodzenia. Dzielnie wspierała ich też Pani Sylwia - koordynator AISEC.

Więcej>>

11 lipca 2015 w "Centrum Stworzone dla Zdrowia" przy Placu Nowy Targ we Wrocławiu Fundacja była gospodarzem programowym dnia na zaproszenie firmy Connectmedica. Tego dnia zorganizowaliśmy spotkania i warsztaty: 1. Rozwój osobisty w literaturze.Spotkanie autorskie z pisarką, Panią Wandą Szymanowską. 2. Równowaga w ciele, umyśle, emocjach i duchu podstawą zdrowego życia - warsztaty prowadzone przez naszego Partnera Górak Holistic Training.

3. MÓJ GŁOS TO JA. Skomponuj siebie - warsztaty z ekspresji ciała i głosu prowadzone przez Yolę Wesołowską. 

Więcej>>

Święto kwiatów przy ulicy Odrzańskiej

20-21 czerwca 2015 odbyło się Święto Kwiatów przy ulicy Odrzańskiej. Głównym Organizatorem wydarzenia było Biuro Zrzeszenia Handlu i Usług Organizacji Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw we Wrocławiu. Pomysłodawcą natomiast - Towarzystwo Miłośników Wrocławia. I my tam byliśmy. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, w tym pokaz tańca, konkursy literackie dla dorosłych i konkurs plastyczny dzieci. Oczywiście na naszym stoisku było też mnóstwo kwiatów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć>>

Poznaj ulicę Odrzańską>>

Szczegółowy program naszego stoiska
ŚwietoKwiatow_program.pdf
Dokument PDF [370.3 KB]

Uruchomienie placówki kształcenia ustawicznego

W dniu 17 czerwca 2015, na podstawie art 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Placówka Kształcenia Ustawicznego - Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Wrocław. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń.

Więcej>>

Dzień Społecznej Super Mocy 

24 maja, podczas Dnia Społecznej Super Mocy we Wrocławiu działo się wiele na naszym stoisku. W konkursie literackim na...

Posted by Helios Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego on 26 maja 2015
Szczegółowy program - 24 maja - Dzień Społecznej Super Mocy
24majaNGO_programHELIOS.pdf
Dokument PDF [447.4 KB]

Spotkanie otwarte członków Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży

W dniu 6 maja odbyła się w siedzibie naszej Fundacji spotkanie organizacji zrzeszonych w Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży.

Gościem spotkania był Pan Karol Przywara, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy ze środowiskami akademickimi i młodzieżowymi.

 

Ponadto odbyła się giełda projektów organizacji uczestniczących w spotkaniu.

Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej

24.04 nasza Fundacja wzięła udział w Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim organizowanym w Krzyżowej k. Świdnicy. Podczas Kongresu odbyło się aż 15 paneli dyskusyjnych w dwóch turach oraz debata o przyszłości finansowania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Obejrzyj fotorelację z tego wydarzenia.

Na skrzydłach dell'arte

Rusza projekt „Na skrzydłach dell'arte. Podnoszenie aktywności i integracji seniorów przez artystyczną ekspresję na podstawie twórczości Jean Baptiste Poquelin - Moliera oraz Aleksandra Fredry". Projekt ma na celu realizację zajęć w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujących różne pokolenia. Założeniem projektu jest podniesienie aktywności społecznej seniorów z Gminy Wrocław i powiatu wrocławskiego przez interdyscyplinarne działania zogniskowane na ekspresji artystycznej odwołującej się do różnych form sztuki i kultury. Działania integrujące seniorów z otoczeniem społecznym będą polegać na współpracy międzypokoleniowej między osobami powyżej 60 roku życia a uczniami gimnazjum, co w konsekwencji będzie służyło międzypokoleniowej transmisji wartości oraz aktywności społecznej.

Więcej o projekcie>>

 

Trwa nabór do grupy pilotażowej.

Konkursy organizowane przez Urząd Patentowy RP

W imieniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa organizowane przez Urząd konkursy:

  • III edycję konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, którego adresatami są autorzy publikujący w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych. Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 września 2015 r. Spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wybierze 5 najlepszych, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto każda. Szczegółowe informacje>> 
  • III edycję konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Film może zostać nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym, może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 15 września 2015 r. Z nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze trzech laureatów, którym przyznane zostaną nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje>>

 

Zachęcamy do kreatywności w ramach idei własności przemysłowej i intelektualnej.

W dniu 24.03.2015 Fundacja uczestniczyła w zebraniu członków Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży. Tematem spotkania była prezentacja programu EUErasmusPlus, raport ze spotkania na Ukrainie, ciekawostki z działań NGO.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Nasza Fundacja objęła patronat nad wydarzeniem: III Biesiada literacka. Spotkanie organizowane jest przez Polka International Wrocław, z udziałem Pani Wandy Szymanowskiej, pisarki, laureatki Konkursu "Mistrzyni Sztuki Słowa - Ponad Granicami". Zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 6 marca, g. 17.00 do Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

W dniu 5 lutego 2015 nasza Fundacja została przyjęta w poczet członków Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży. Więcej>>
                       

W dniu 14 stycznia 2015 Fundacja przeprowadziła w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu szkolenie na temat: Prawo patentowe i podstawy ochrony własności intelektualnej. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz we współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd